Владица Димитров - 20. седница Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова 16.01.2015.